napis alt

MS Excel 2010 analiza danych


Kurs dedykowane jest wszystkim, którzy chcą zwiększyć kompetencje z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2010. Pokazujemy praktyczne rozwiązania problemów, z jakimi stykają się niemal codziennie użytkownicy Excela.

W ramach kursu prezentujemy podstawowe zagadnienia niezbędne każdemu użytkownikowi jak również zaawansowane funkcje. Znajdą tu Państwo wiele lekcji poświęconych analizie danych. Jest to znacznie rozszerzona edycja kursu Poznaj MS Office 2010.

Kurs składa się ze 108 lekcji

Lista lekcji

Formatowanie danych, formatowanie komórek

 1. Dodawanie pasków danych
 2. Usuwanie reguł formatowania warunkowego
 3. Formatowanie warunkowe - formatowanie w zależności od wartości
 4. Dodawanie i usuwanie kolorowego tła do wybranych komórek
 5. Zmiana wyglądu krawędzi komórek
 6. Scalanie komórek
 7. Formatowanie tabel przy pomocy funkcji Autoformatowanie
 8. Wyrównanie zawartości komórki, obracanie o dowolny kąt
 9. Rodzaj i wielkość czcionki
 10. Ustawianie formatu walutowego komórki
 11. Format komórki wyświetlającej datę
 12. Formatowanie danych liczbowych
 13. Budowanie własnych, niestandardowych formatów daty
 14. Kasowanie zawartości komórek i czyszczenie (usuwanie) formatowania komórek
 15. Dodawanie i edycja komentarzy do komórek

Odwołania do innych komórek, rodzaje adresowania

 1. Adresowanie mieszane
 2. Adresowanie względne
 3. Nadawanie nazw komórkom
 4. Adresowanie bezwzględne
 5. Adresowanie komórek

Formuły, obliczenia i operacje na danych

 1. Wprowadzanie formuł wykonujących obliczenia na danych
 2. Użycie funkcji SUMA
 3. Sumowanie wartości z kilku zakresów komórek
 4. Szybkie obliczenia na zaznaczonych komórkach
 5. Wstawianie funkcji przy użyciu kreatora
 6. Dopasowanie wartości wybranego składnika formuły tak, by osiągnąć założony wynik
 7. Wyliczanie wartości dla grup danych przy użyciu polecenia Sumy częściowe
 8. Zamiana formuł na wartości
 9. Formuły - przesuwanie i kopiowanie
 10. Łączenie kilku tekstów w jednej komórce
 11. Przeglądanie danych przy pomocy polecenia Autofiltr
 12. Przesuwanie komórek
 13. Sortowanie wierszy w tabeli
 14. Sortowanie kolumn w tabeli
 15. Kopiowanie danych liczbowych - problem niewłaściwego separatora dziesiętnego
 16. Czas - sposób zapisywania czasu i obliczenia związane z czasem
 17. Łączenie zawartości kilku komórek w jednej
 18. Wprowadzenie do komórki aktualnej daty i godziny
 19. Dodawanie okna czujki

Edycja danych w komórce, zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn

 1. Wprowadzanie danych do komórek
 2. Automatyczne formatowanie danych, wymuszenie sformatowania jako tekst
 3. Dane nie mieszczą się w komórce arkusza
 4. Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn
 5. Zaznaczanie komórek w zależności od typu danych
 6. Ręczny podział wiersza tekstu w komórce
 7. Wprowadzanie danych do wszystkich zaznaczonych komórek
 8. Wybór jednego z tekstów występujących już w komórkach kolumny
 9. Wypełnianie komórek serią danych
 10. Wypełnianie komórek serią danych różniących się o określoną wartość
 11. Seria danych - wartości rosnące lub malejące
 12. Wprowadzanie do arkusza wartości ułamkowych
 13. Jednoczesne wstawianie danych do wielu komórek

Przedstawianie danych w postaci wykresów

 1. Wstawianie wykresu
 2. Wybór danych do wykresu
 3. Zmiana typu wykresu
 4. Zmiana rozmiaru obszaru wykresu
 5. Przesuwanie wykresu
 6. Przenoszenie wykresu do innego arkusza
 7. Zmiana wyglądu czcionki osi wykresu
 8. Dodawanie tytułu wykresu
 9. Dodawanie opisów osi wykresu
 10. Zmiana miejsca wyświetlenia legendy
 11. Wstawianie pola tekstowego do wykresu
 12. Dodawanie do wykresu tabeli z danymi
 13. Usuwanie wykresu

Zarządzanie arkuszami

 1. Wstawianie do arkusza nowych wierszy i kolumn
 2. Wstawianie komórek do arkusza
 3. Zamiana kolumn na wiersze i wierszy na kolumny
 4. Ukrywanie i ponowne wyświetlanie wierszy i kolumn
 5. Zmiana nazwy arkusza
 6. Powiększanie obszaru przeznaczonego na wyświetlanie zakładek z nazwami arkuszy
 7. Dodawanie nowych arkuszy do dokumentu
 8. Kopiowanie i przenoszenie arkuszy
 9. Zmiana kolejności ułożenia arkuszy w dokumencie
 10. Zaznaczanie kilku arkuszy
 11. Usuwanie arkuszy z dokumentu
 12. Dodawanie kolorowego tła do zakładki z nazwą arkusza
 13. Blokowanie części arkusza
 14. Ochrona komórek przed zmianami
 15. Usuwanie ochrony arkusza
 16. Sposoby przewijania arkusza
 17. Zmiana kierunku zaznaczenia komórki po naciśnięciu klawisza Enter
 18. Wyświetlanie arkusza (skoroszytu) w kilku oknach

Tabele przestawne

 1. Przygotowanie danych do utworzenia tabeli przestawnej
 2. Tworzenie tabeli przestawnej
 3. Zamiana etykiet tabeli przestawnej
 4. Usuwanie pól i tymczasowe usuwanie pól tabeli przestawnej
 5. Filtrowanie danych w tabeli przestawnej
 6. Sortowanie danych w tabeli przestawnej
 7. Zmiana stylu tabeli przestawnej
 8. Zmiana nazwy tabeli przestawnej
 9. Ukrywanie sum końcowych tabeli przestawnej
 10. Przykłady obliczeń na tabeli przestawnej
 11. Dodawanie pasków danych do pól tabeli przestawnej
 12. Grupowanie pozycji tabeli przestawnej
 13. Rozkład częstości
 14. Zmiana nazwy komórek z etykietami
 15. Pola obliczeniowe
 16. Elementy obliczeniowe
 17. Fragmentatory
 18. Tworzenie formuł na podstawie danych z tabeli przestawnej
 19. Wykresy przestawne
 20. Raporty tabeli przestawnej
 21. Aktualizowanie danych w tabeli przestawnej i wykresie przestawnym
 22. Usuwanie tabeli przestawnej

Analiza Co jeśli

 1. Ręczna analiza co-jeśli
 2. Tabele danych
 3. Menedżer scenariuszy

Cena 98,40 zł z VAT

firma
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms