napis alt

MS Excel 2010
Egzamin i certyfikat poświadczający znajomość obsługi programu MS Excel 2010.
Egzamin składa się z dwóch części:
  • testu jednokrotnego wyboru i
  • praktycznych zadań sprawdzających.

Warunkiem przejścia do części praktycznej jest pozytywne zaliczenie testu.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnikowi zostaje wysłany imienny certyfikat poświadczający znajomość obsługi programu. Certyfikat wysyłany jest pocztą.

Cena: 61,50 zł z VAT

firma
© 2013 cyberedu O nas ǁ Wsparcie UE ǁ Kontakt

engine solidside | system zarządzania treścią 3w-cms